TRANSPORT MEDYCZNY, SANITARNY

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

OPIEKA MEDYCZNA

KURSY PIERWSZEJ POMOCY

Transport medyczny, zabezpieczenia imprez masowych

WIELKOPOLSKA

Napisz do nas

kontakt@rmedyk.pl

+48 669 800 213

Zadzwoń do nas

WIELKOPOLSKA

TRANSPORT MEDYCZNY,

TRANSPORT SANITARNY,

ZABEZPIECZENIA MEDYCZNE

IMPREZ I WYDARZEŃ,

OPIEKA MEDYCZNA,

KURSY PIERWSZEJ POMOCY

kontakt@rmedyk.pl

669 800 213

Rozszerzony kurs pomocy przedmedycznej oparty na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Przeznaczony jest dla osób chcących w pełni opanować pierwszą pomoc a także zdobyć umiejętności polegające na praktycznym działaniu w sytuacji zagrożenia zdrowia. Większość kursu stanowią ćwiczenia praktyczne.

Program kursu:

(T) - Teoria
(P) - Praktyka
1. Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy, aspekty prawne (T)(P)

2. Ocena miejsca zdarzenia (T)

3. Łańcuch przeżycia (T)

4. Ewakuacja (T)

5. Ocena przytomności poszkodowanego (T)(P)

6. Kontrola podstawowych czynności życiowych (T)(P)

7. Wstępne badanie urazowe poszkodowanego (T)(P)

8. Postępowanie przy wypadkach z użyciem torby medyczne (T)(P)

9. Prawidłowe wzywanie pomocy (T)

10. Postępowanie z osobą nieprzytomną (T)(P)

11. Pozycja bezpieczna (P)

12. Resuscytacja krążeniowo oddechowa (T)(P)

13. Automatyczny defibrylator zewnętrzny (T)(P)

14. Pierwsza pomoc u dzieci (T)(P)

15. Ciało obce w drogach oddechowych - zadławienie (T)(P)

16. Stany nagłe (T)

17. Tamowanie masywnych krwotoków (T)(P).

18. Rany i urazy (T)(P)

19. Oparzenia, odmrożenia (T)(P)

20. Wyposażenie apteczki (T)(P)

21. Ćwiczenia praktyczne - symulacja (P)

 

Telefon kontaktowy do koordynatora szkoleń: 691 163 948

 

Kurs rozszerzony z zakresu pomocy przedmedycznej
(9 godzin dydaktycznych)